Otázky a odpovědi

Kdo jsme?

Jsme skupina dárců, kteří se rozhodli jako dobrovolníci aktivně pomáhat Ukrajině. Organizátorem podpory je Vasyl Andrishko, který dlouhodobě žije a podniká v České republice. Jeho činnost v této oblasti je velmi dobře popsána v Jabloneckém deníku, v článku o Ukrajinských Češích, kteří jezdí s pomocí na východní Ukrajinu. Více si můžete přečíst zde.

Jak to funguje?

Ve stručnosti lze popsat proces naší práce v několika krocích, organizátor podpory Vasyl Andrishko je ve spojení s jednotkami na Ukrajině a dostává aktuální požadavky na vybavení, které se snažíme za pomoci našich podporovatelů a dárců, z vlastních zdrojů zajistit. Postupně se položky ze seznamu kompletují, abychom mohli podporu co nejdříve doručit jednotkám. Aktuálně je interval cest 1-2x do měsíce. Podpora se fotodokumentuje po celou dobu, jak při převzetí od dárců, tak při předání jednotkám. Více podrobností si můžete přečíst zde.

Jak se dozvím, že byla podpora předána příjemcům?

Celý proces převzetí a předání podpory fotodokumentujeme, vyfotíme si s Vaším zdovolením Vás při předávání podpory nám a potom zdokumentujeme předání podpory na Ukrajině jednotlivým vojákům. Nákupy z finančních darů budou ověřitelné z veřejně přístupných transparentních účtů, kam finanční podpora bude připsána. Cesty budeme dokumentovat a zveřejňovat dárcům.

Jak se mohu zapojit?

Máte 2 možnosti. První možností je vybrat podporu ze seznamu položek, tu osobně zajistit a předat ji organizátorovi podpory Vasylovi Andrishkovi. Druhá možnost je formou osobního zapojení. Více podrobností se dočtete zde.

Komu pomáháme?

Bojovým a podpůrným jednotkám ozbrojených sil Ukrajiny, které aktuálně působí na východní Ukrajině. Seznam všech podporovaných jednotek najdete zde.

Doufáme, že seznam komu pomáháme, budeme i díky Vám postupně rozšiřovat.

Kde najdu seznam položek, které je třeba zajistit?

Seznam potřebných věcí jsme rozdělili na několik částí dle kterých se můžete lépe orientovat. Celý seznam je zde.

Jsou k dispozici nějaká sběrná místa?

Ano, těch míst je několik a celý seznam můžete najít zde.

Kdo je organizátorem podpory?

Organizátorem podpory je Vasyl Andrishko, který dlouhodobě žije a podniká v České republice. Jeho činnost v této oblasti je velmi dobře popsána v Jabloneckém deníku, v článku o Ukrajinských Češích, kteří jezdí s pomocí na východní Ukrajinu. Více informací zde.

Mohu se někde v novinách dočíst o Vaší práci?

Ano můžete. Například právě zmíněný Jablonecký deník.cz o nás napsal 2 zajímavé články, které si můžete přečíst zde.

Co když se změní požadavky jednotek?

Požadavky jednotek a především pak jejich priorita se může změnit, zejména těch menších, podle toho jak se je daří pokrýt, my se snažíme našim dárcům dát možnost si vybrat, jak přispějí, máme požadavky velké a nákladné jako jsou auta, nebo malé osobní potřeby, vybrat prostředky a kompletovat cestu nějaký čas zabere a mezitím se může požadavek změnit, nebo častěji jeho priorita. V takovou chvíli řešíme náš závazek k dárcům a priorita potřeby použít prostředky na jinou z potřebnějších položek ze seznamu, pokud k takové situaci dojde, budeme Vás kontaktovat a případnou změnu účelu použití prostředků, které jste si ze seznamu potřebných položek vybrali, proto je důležité do registrace uvádět funkční a úplné kontaktní údaje. Veškeré změny publikujeme, tak, aby bylo možné se kdykoliv v budoucnu k těmto veřejně dostat, snažíme se být maxiálně transparentní.