Zhodnocení tříměsíční práce a naše plány rozvoje podpory Ukrajině

V tomto příspěvku jsme se rozhodli zveřejnit výsledky naší práce za poslední tři měsíce a plány do budoucna. Faktem především zůstává, že projekt podpory Ukrajiny skupinou dárců SOCHTASH organizuje Vasyl Andrishko již od počátku invaze 2022. Společně s dalšími podporovateli Ukrajiny podnikl Vasyl více než desítku cest na východní frontu, aby pomohl a nadále neúnavně pomáhá, tam kde je potřeba.

To co se v posledních měsících změnilo je, že projekt získal nové podporovatele, kteří se snaží práci Vasyla Andrishka a dalších spolupracovníků publikovat a získat nové dárce, nebo podporovatele, kteří pomohou projekt dále rozvíjet.

Lze už nyní říci, že se nám to daří a máme z toho upřímnou radost a dává nám to energii do další práce. V červnu 2023 se nám podařilo uspokojit požadavek sanitního vozu pro provoz v terénu, což byl Transporter T4 upravený pro základní pomoc a převoz raněných, Vasyl Andrishko společně se synem Denisem vůz dovezl na východní část Ukrajiny do oblasti Kreminna a předal jej zásobovací jednotce. https://www.pomahameukrajine.cz/a/06-2023-volkswagen-t4 .

V průběhu června a července jsme připravovali informace pro nové webové stránky Pomáháme Ukrajině. Současně jsme připravili systém pro registraci potřebných položek, které nám přicházejí od bojových a zásobovacích jednotek, nebo zdravotníků. Tento seznam už má jen v průběhu třech měsíců čtyři sady vstupů, poslední požadavek na zdravotnický materiál zpracováváme právě nyní.

Webové stránky jsou otestované a funkční, snažíme se je dále vylepšovat, abychom usnadnili a zpřehlednili naše procesy. Je pro nás zásadní být transparentní a pečovat o důvěru našich dárců.

Jsme před dokončením položky T4 servisu na kolech, který je momentálně v přípravě. Je převezen na zápaní Ukrajinu, kde provádíme jeho servis, montáž příslušenství a do 14 dnů bychom jej měli přesouvat společně s další pomocí na východní Ukrajinu do oblasti Bachmut, kde jej předáme jednotce 4. Brigády rychlé reakce Národní gardy Ukrajiny.

V druhé polovině září bychom chtěli dovézt společně s další podporou, která se nám do té doby podaří zajistit Pickup pro minomet. Teď je hodně důležité poskytnout prostředky pro přesun lidí a vybavení. Nyní bude záležet na tom, jak rychle se nám podaří prostředky na auto sehnat. Bude to mimochodem letošní už 6 auto, které budeme pro jednotky zajišťovat.

Vzhledem k tomu, že nejsme právnická organizace, nemůžeme pořádat finanční sbírky. Rádi bychom tuto skutečnost změnili a činíme kroky směřující k založení neziskové organizace. Paralelně s tím otevíráme sbírky na platformě znesnáze21 na část položek na našem seznamu, abychom byli schopni tímto způsobem zajistit rychlejší přísun prostředků potřebných z zajištění podpory na Ukrajinu.

Je pro nás skličující, přijímat prosby o pomoc a stát při tom na místě, nebo se pohybovat pomalu. Proto intenzivně pracujeme na nových cestách, jak náš projekt rozvíjet a jsme stále aktivní. K našemu projektu přistupujeme dynamicky a s vysokou prioritou, je pro nás důležité splnit náš úkol, který jsme si předsevzali.

Osobní vazby z minulosti, nebo získané v rámci projektů a to jak s vojáky z podporovaných jednotek, při kontaktu s humanitárními organizacemi, dalšími subjekty, kteří pomáhají, ať jsou to školy, děti, které posílají dárky vojákům, cítíme povinnost udělat, co je v našich silách pro lidi, které jsme měli možnost při naší práci poznat a kteří mají dobré srdce, bez ohledu na místo jejich bydliště.  

Jsme odhodlaní pomáhat. 

V průběhu běžných provozních kroků při zajišťování organizace, publicity, IT bezpečnosti, servisu vozů na Ukrajinu, při komunikaci s dárci nacházíme na pochopení, snahu pomoci nejen prostřednictvím darů, ale i osobním zapojením, hledáním možnosti pomoci rozšířit povědomí pro náš projekt a další poporou, nehledě na verbální ocennění naší práce, které nás těší.

Další rozměr je osobní rovina a vztahy v pracovním týmu, jsme naladěni na stejnou notu, náš cíl a motivace je jednotná. Jdeme jako proud řeky, vzájemně se podporujeme při řešení dílčích problémů a překážky překonáváme společně.

Moc bychom si přáli oslovit širokou skupinu malých dárců, kteří vytrvají dlouhodobě v podpoře a pomohou nám vyřizovat potřeby jednotek na frontě, tak jak budou přicházet a to jak dlouho to bude třeba. Současně chceme rozšiřovat náš projekt, poskytovat kvalitní zpětnou vazbu pro naše dárce, dokumentací z projektu a z cest, hledat nové formy, jak poctivě získávat zdroje pro pomoc Ukrajině, věříme, že i v problému lze najít příležitost a jsme připraveni příležitosti využít, v zájmu dobré věci.

Budeme velmi rádi, když zvážíte nějakou formu účasti a přidáte se k nám v pomoci Ukrajině. Pokud máte podobné smýšlení jako my, uvidíte, že Vám takové rozhodnutí způsobí dobrý pocit na duši.