Shrnutí aktivit naší skupiny v roce 2023 a naše plány na rok 2024

Naše skupina dobrovolníků SOHTASH byla založena v únoru 2022, když začala agrese russka na celé Ukrajině, název našich webových stránek jsme zvolili v květnu 2023, kdy se zrodila myšlenka potřeby publicity na webu v ČR, kterou v té době skupina SOHTASH neměla. Název Pomáháme Ukrajině byl v ČR srozumitelný, vystihoval naši práci i cíl, nicméně pořád jsme skupina dobrovolníků SOHTASH.

Co se nám v roce 2023 podařilo?

1/ Dovoz aut na východ Ukrajiny

Podařilo se nám zajistit, připravit a předat jednotkám v blízkosti fronty 9 offroad vozů typu pickup, nebo Transportérů T4 Syncro a jeden osobní vůz jsme pomohli převést jiné skupině dobrovolníků

12/2023 Mitsubishi L200 - Pavel 1933, 11/2023 Mazda B2500 - Flint, 10/2023 Ford Ranger Icosy, 10/2023 Kia Sportage (výpomoc s převozem na východ), 09/2023 Transporter T4 servis na kolech - Jirka, 09/2023 Mitsubishi L200 minometná baterie - Pavel, 06/2023 Transporter T4 - evakuační sanitka, 06/2023 Mazda B2500 - Trutnov, 05/2023 Mazda B2500 - David, 04/2023 Mitsubishi L200 - pro 137. samostatný prapor námořní pěchoty OSU.

 

   

2/ Dovoz materiální pomoci vojákům a zásobování nemocnice v Druzkivce (Kramatorsk)

S každým autem, nebo při samostatné cestě, jsme dovezli plnou dodávku materiálu, trvanlivé potraviny, energetické tyčinky, konzervy s jídlem, energetické nápoje, sparáky, karimatky, oblečení, powerbanky, čelové svítilny, ale také nářadí na stavbu zákopů, folie do zákopů, hřebíky, sekery, lepící pásky, pěny na utěsnění, pro auta jsme zajišťovali sady pneumatik do bláta, hevery, z taktického vybavení maskovací sítě (vyrábí celá základní škola v Osij), noční vidění pro auta, jeden dron DJI Mavic 3 Pro, kromě vybavení pro vojáky jsme dovezli kompletní spotřební materiál pro nemocnici v Druzkivce.

3/ Webové stránky a poblicita na sociálních sítích

V průběhu května a června 2023 jsme shromažďovali materiál pro webové stránky, které jsme společně s Jirkou během dalších dvou měsíců zprovoznili a odladili, začali jsme kontinuálně reportovat výstupy naší práce, ale zároveň i sdílet informace o aktuálních požadavcích, které slouží jako rozhraní mezi dobrovolníky a dárci. Současně web slouží jako knihovna, protože lze i zpětně výstupy našich aktivit dohledat. Založili jsme sociální sítě na Facebooku, Instagramu Pomáháme Ukrajině, založili jsme YouTube kanál, kde jsme zveřejnili první videa, naše nejlepší videa se zákopovými svíčkami měla 2,5 tisíce shlédnutí za den.

4/ Komunikace s dárci, podporovateli, partnery

Spustili jsme komunikační kanály, komunikovali jsme s potenciálními dárci, odeslali přes 100 žádostí o podporu, našli jsme nové dárce, nové dobrovolníky, obdrželi jsme zásadní slevy na nákupy materiální podporu a ušetřili tak prostředky od dárců při jejich pořízení. Většina práce a podpory je získaná bezúplatně od lidí, kteří mají zájem a ochotu pomáhat.

5/ Výroba zákopových svíček ve školách na Zakarpatí

Navázali jsme na aktivity ve výrobě zákopových svíček, které pokračovaly v roce 2023 na školách na západní Ukrajině, loni jsme vyráběli z vosku zajištěným na Ukrajině, případně zakoupeným, letos se nám podařilo zajistit ze sbírek v ČR.6/ Výroba maskovacích sítí na základní škole Osij

Na chodbě školy děti, ale dnes už všichni ve škole vyrábějí po celý rok maskovací sítě, mění se jen barva látky, ale děti a personál školy nám na cestu přibalí maskovací sít, která chrání techniku vojákům a tím i jejich životy.

 

7/ Výroba zákopových svíček v Praze

V Praze jsme otevřeli výrobnu zákopových svíček, odladili jsme technologii výroby v sériích, vyrobili prvních 1500 zákopových svíček, máme připravené informace pro sdílení znalostí dalším dobrovolníkům, což je jeden z našich cílů pro rok 2024.8/ Sbírka na dárcovské platformě znesnáze21

V návaznosti na zajištění publicity aktivit na webu jsme na konci srpna založili finanční sbírku na Znesnáze21 ve prospěch organizátora Vasyla Andrishka, který je v čele naší skupiny a pomáhá od počátku.

 

Na sbírce na Znesnáze21 se nám podařilo zajistit od konce 08/2023 něco přes 150 tis CZK, všem dárcům moc děkujeme!!! Z vybraných peněz jsme zakoupili a připravili na práci Ford Ranger Icosy a doručili jednotce 4. Brigády rychlé reakce národní gardy Ukrajiny v Donetsku, další část prostředků jsme použili na nákup hřejivých polštářků celkem 1.275ks (párů), zbývající prostředky budou použity pro část kupní ceny offroad vozu pro 7. zásahovou jednotku OSU, nebo 137. samostatný prapor námořní pšchoty OSU.

 

I s prostředky získanými před založením sbírky to není částka, ze které by bylo možné podporu dát dohromady, řada z dobrovolníků je současně dárci a snaží se pomoci se zajištěním podpory, kterou je potřeba vojákům dodat.

Letošním naším nejvýznamnějším dárcem je pan Pavel, který na oslavě svých 90 narozenin uspořádal sbírku, jejíž výtěžek nám celý věnoval (cca 90.000 UAH), ze srdce děkujeme.

Finanční dary umožňují vůbec podporu zajistit a i usnadňují naší práci, protože i když postupujeme jako řádní hospodáři, pokud prostředky nejsou, není možné pracovat a naopak, pokud je máme, můžeme snáze naplnit naší roli. Bez ohledu na finance, které se zdánlivě v této práci řadí vysoko, je tady jeden nepřehlédnutelný fakt, ať jste dárce, dobrovolník, nebo organizátor, jestli podporujete myšlenky práva se svobodně rozhodovat, nebo jiné morálně vysoce postavené hodnoty, prakticky všichni v tomto řetězci, který je spojuje jsou mimořádní lidé a je odměnou se s nimi seznámit, spolupracovat a to na jakékoliv bázi.

9/ Založení neziskové organizace SOHTASH na Ukrajině

Vzhledem rozšiřujícímu se objemu aktivit a cílů jsme se rozhodli založit neziskové organizace a to jak na Ukrajině (je založena listopad 2023), tak v ČR (bude založena v lednu 2024), neboť pro každý ze států je komplikované vystupovat pro dárce i pro partnery jako zahraniční subjekt. Dalším důvodem byla i změna podmínek na straně dovozu materiálu od 1.12.2023, kdy se dovoz stával komplikovanějším.

Zhodnocení naší práce

Když Vasyl Andrisko s dalšími dobrovolníky na Ukrajině analyzoval téměř 2 roky naší činnosti skupiny SOHTASH, konstatoval, že i když máme malé zdroje na pomoc, tak naše podpora je velmí adresná, pomáháme v nejpotřebnějším místě, pomáháme v položkách, která jsou potřeba u více než 10 bojových jednotek ve směru Bakhmut, Siversk, Sievierodonetsk, Andriivka, Zaporizhzhia, které jsou v centru obrany.

Máme velmi efektivní způsob práce se zdroji a jsme schopni zajistit potřebnou podporu na konkrétním místě, čase a jednotce, proto hodnotíme naší podporu jako velmi potřebnou a důležitou. Máme velmi pozitivní odezvu od příjemců podpory, které si velmi vážíme a snažíme se jí předat našim dárcům, podporovatelům, kteří pracují, aby se vůbec všechno toto mohlo stát.

Když bilancuji, co jsem za 10 měsíců práce ve skupině získal nejcenějšího, tak to jsou na prvním místě přátelé, kteří mají dobré srdce, jsou nesobečtí, chtějí změnit svět k lepšímu a jsou připraveni něco pro to udělat, něco obětovat. Nezřídka jsou to lidé skromní, kteří svůj pozitivní vliv na ostatní ani nevnímají a jsou zcela přirození, v běžných situacích reagují citlivě s ohleduplností k ostatním, dělají co je správné, stopa, kterou za sebou nechávají navyšuje hodnotu konkrétní pomoci, pomáhají ostatním uvědomit si, co je opravdu důležité a kde jsou skutečné hodnoty.

Na dalším místě jsou to i chvíle strávené s lidmi, kteří se ve skupině mihnuli, aby pomohli a šli dál, každý patří do naší skupiny, každý nějakým způsobem pomohl dosáhnout cíle. Někteří lidé mohou být přímo vedle Vás a ani nepoznáte, jaký mají lidský potenciál. Nebýt této práce, nepoznal bych nikdy za tak krátkou dobu, tolik dobrých lidí. 

Plány do roku 2024

Plány do budoucna, především cíl zůstává, potřebujeme posílit zdroje pro naši práci, abychom byli schopni udržet minimálně podporu, na úrovni, kterou jsme nastavili v minulém roce, tedy uspokojit požadavky na podporu aktuálně podporované jednotky. Znamená to především rozšířit povědomí o naší práci, našich výsledcích a propojit podobně smýšlející lidi, kteří chtějí nějakou formou pomoci a připojit se do naší skupiny (publicita).

S ohledem na naší snahu zajistit potřebnou podporu i s minimálními finančními zdroji, chtěli bychom vytvořit síť sběrných míst v ČR, kam by bylo možné odevzdat nabídnutou pomoc zdarma od koncových dárců, náklady na dopravu u položek zdarma významně ovlivňují efektivitu pomoci, proto potřebujeme síť pro sběr. Jde o to najít dobré duše v dobře zvolené síti v ČR, případně i SR, které jsou ochotni tuto podporu na jednotlivých místech od dárců přijmout a nějakou dobu skladovat, následně zorganizujeme svoz pro větší množství materiálu.

Pokračujeme v podpoře jednotek, které podporujeme od počátku agrese, pokud budeme mít dost sil, připojíme další. Zůstává model, kdy dodáváme výhradně položky aktuálně potřebné na zadání, šetříme zdroji a směrujeme je na nejdůležitější místo. Budeme publikovat naši práci, předávat výsledky našim dárcům, dobrovolníkům o konkrétní pomoci.

Na sklonku roku se našli lidé, ochotní se aktivně zapojit do organizace, máme projekty, na kterých lze pracovat, ať to jsou již aktuální sériová výroba zákopových svíček, pro periodicky opakující se požadavky jednotek, zvažujeme výrobu maskovacích sítí i v ČR (na Ukrajině je vyrábíme za pomoci dětí ve škole Osij, Stříbrná země).

Dalším projektem, který jsme spustili je výroba FPV dronů na Ukrajině, které jsou na Ukrajině potřeba v hojném počtu.

Obrací se na nás řada dobrých lidí s pomocí, kterou nevyužijeme pro vojáky na frontě (dodáváme pouze vyžádané položky konkrétní jednotkou), nicméně rádi bychom tento potenciál využili, protože směřuje k našemu cíli. Vzhledem k tomu, že jezdíme s pomocí do jedněch z nejpostiženějších oblastí Ukrajiny, chtěli bychom humanitární pomoc na nejpotřebnější místa dovézt a zprostředkovat pomoc od našich dárců i pro civilní obyvatelstvo, které v blízkosti fronty stále doslova přežívá.

Ve všech aktivitách od zajištění sběrných míst pro jednotlivé projekty bychom chtěli prověřit možnost potenciálu propojení s dalšími neziskovými organizacemi, skupinami dobrovolníků, ověřit, zda není nejefektivnější si aktivity rozdělit a specializovat se na konkrétní aktivity a kooperovat, neboť náš cíl je stejný a jede jen o to jej co nejefektivnji naplnit. Případně si minimálně vzájemně pomáhat, protože to se nám osvědčilo, nicméně je zapotřebí o sobě mninimálně vědět a prohlubovat postupně vzájemně komunikaci.Velkou předností a potenciál propojení je shodný cíl, dobrá vůle pomáhat, nekonkurujeme si a najde-li se oblast, ve které může být jedna organizace prospěšná té druhé, určitě tak propojení dojde.

V lednu 2024 založíme neziskovou organizaci i v ČR, budeme pod její hlavičkou otevírat specifické sbírky na konkrétní položky podpory na platformě Donio. Chtěli bychom ještě více otevřít možnost, aby si naši dárci mohli vybrat na co přesně prostředky půjdou i u větších položek.

Závěrem bych chtěl vyjádřit velký vděk a díky všem dárcům, podporovatelům, dobrovolníkům za jejich podporu, práci, bez nich by se nám nedařilo naplňovat cíle, prosíme Vás, abyste ve své podpoře vytrvali i v příštím roce, protože nadcházející rok bude pravděpodobně minimálně stejně obtížný, jako byl ten končící rok, my vytrváme.

Sláva Ukrajině!

Jak nám můžete pomoci?

Veřejná online sbírka na znesnáze21

Veřejná online sbírka na FPV drony vyráběné na Ukrajině

Nákup, darování některé z potřebných položek

SOHTASH 2023