Sbírka vosku pokračuje, budeme vyrábět svíčky tak dlouho, dokud to bude potřeba.

Děkujeme Římskokatolické farnosti Švihov za příspěvek vosku do naší sbírky pro výrobu zákopových svíček!

Naším nejbližším cílem je vybrat a zpracovat 2 tuny vosku, z tohoto množství vyrobíme zhruba 6000 ks zákopových svíček, to je hodně tepla, které zavezeme na frontu vojákům. Když jsme si cíl stanovovali, vycházeli jsme z loňských potřeb, ale to byla zima relativně mírná. Zaměřujeme se je optimalizaci výrobních procesů, abychom byli schopni svíček vyrobit co nejvíce a minimem zdrojů, vosk je v této rovnici nejdůležitější komoditou. Kdybych neviděl jak vypadá úspěšná sbírka pana Braunera z Brna, který nám ze své sbírky věnoval 940 kg vosku (věnuje se nyní jiné pomoci a mohli jsme tak převzít štafetu), myslel bych si, že jsou to cíle nerealistické, ale stále je u nás hodně lidí ochotných pomáhat a já nepochybuji, že cíl splníme.