Sbírka vosku pokračuje!

Před více než měsícem jsme zahájili sbírku vosku na výrobu zákopových svíček, konkrétně 10.10.2023. Na počátku bylo více než dvě desítky písemných žádostí směřované na farnosti, skauty, správy hřbitovů a další subjekty. Přes počáteční prodlevu je sbírka velmi úspěšná, do dnešního dne se nám podařilo zajistit přes jednu tunu vosku a jsme tak za naší plánovanou polovinou.

Rád bych na tomto místě poděkoval dosavadním dárcům, nebudu záměrně uvádět množství darovaného vosku, ale pouze dárce, je jasné, že větší množství darovaného vosku nás rychleji posune k cíli, ale každý dar je důležitý.

Když jsem začal vyrábět zákopové svíčky, moje dospělá dcera mi řekla, že se dočetla, že svíčky pomáhají těm, kdo je vyrábějí v pocitu, že něco udělali, ale jejich přínos je sporadický. Ale že díky osobní zkušenosti pochopila, že tomu tak není a že opravdu pomáhají. Každý kilogram vosku vystačí zhruba na tři zákopové svíčky, které reálně pomáhají vojákům přežít, ohřát jídlo, ohřát zákop, nebo provizorní přístřešek, který se podaří utěsnit a vyřát. Většina z nás si asi ani nedovede představit, jaké to je, být celý den i noc venku, bez možnosti se ohřát v říjnu až dubnu na východě Ukrajiny.

Vasyl mi vyprávěl, jak dodávali léky na tišení bolesti a teploty z důsledku nachlazení. Člověk který podstupuje léčbu těmito medikamenty, potřebuje doplňovat vodu. Nemocným vojákům podají medikamenty a nastoupí zpět na nulu, tam nemá k dispozici dostatek vody a zdravotní stav se z důvodu dehydratace ještě zhorší.

Je potřeba řešit příčinu, nikoliv důsledky, je potřeba zajistit teplo, oblečení, vitamíny, aby vojáci pokud možno neonemocněli.

Naše sbírka vosku k tomuto směřuje. 

Zde máme první video od vojáků z fronty, jak svíčka vypadá v praxi. Přidali jsme titulky a hudbu.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do naší sbírky vosku:

Panu Jaroslavu Bouškovi z farnosti Kutná Hora za darovaný vosk, byl to náš první dárce vosku, vosk už je v podobě svíček na frontě. Děkujeme!

Paní Zdislavě Čepelkové, z Oblastní charity Hradec Králové, která nám moc pomohla svými kontakty, díky kterým jsme se mohli seznámit našimi dárci. Děkujeme!

Děkujeme paní Lídě Hobzové z Prahy, která nám darovala vosk, který jsme obdrželi v pravý čas a dnes už pomáhá v zákopech, a která zprostředkovala další dárce. Děkujeme!

Děkujeme pani Jiřímu Braunerovi z Brna, který nám přenechal materiál na výrobu zákopových svíček ze zásob, které se mu podařilo zajistit, pomoc dokončíme a doručíme na Ukrajinu. Děkujeme!

Děkujeme panu Jiřímu Šárkovi z Prahy, který nám daroval vosk ze sbírek Římskokatolické farnosti Panny Marie Královny míru Praha - Lhotka a paní Němcové z farnosti Praha Petrovice. Děkujeme!

Děkujeme paní Bohdaně Čechové z Římskokatolické farnosti Kolín. Děkujeme!

Sbírka pokračuje, přidejte se prosím a pomozte v těžké chvíli napadené zemi přežít zimu.