Požadavek na doplnění zdravotnického materiálu nemocnice Druzkivka, poslední stabilizační zdravotnické zařízení ze směru Bachmut

Požadavky sdílíme v originální podobě. Postup zpracování vypadá takto:

  • Požadavek zpracujeme z Ukrajinštiny a konsultujeme s lékařem, který nám pomůže identifikovat jednotlivé položky.
  • Položky následně vyhledáme, identifikujeme na internetu a postupně umístíme do seznamu potřebných položek do sekce zdravotnického materiálu.
  • Pokud některým položkám nerozumíme a nejsme schopni je identifikovat, upřesňujeme si je se zadavatelem. Bez vysvětlení na seznam potřebných položek nepřijdou.
  • Současně zjišťujeme, kde je možné materiál, co nejlevněji pořídit. Do našeho Seznamu potřebných položek dáváme tipy.

Jedná se pouze o příklady. Chceme se jednak vyhnout, že dárce pořídí špatnou věc (je naší spoluzodpovědností tomuto předejít), nebo položku pořídí zbytečně draze a dojde k plýtvání cenných prostředků, které šlo využít lépe. Tomuto se snažíme svojí prací předejít a usnadnit efektivní pomoc pro dárce. Samozřejmě platí, že je možné zajistit podobné položky, které je schopen dárce poskytnout a které poslouží stejně.

Bohužel, aktuálně nejsme schopni pomoci v objemu, v jakém je žádána, aktuálně se snažíme to na naší straně změnit, nicméně do Seznamu potřebných položek umístíme z tohoto důvodu nyní pouze některé položky.