Požádat o pomoc není ostuda!

Pustili jsme se do boje v nových oblastech a některé dovednosti si osvojujeme. Máme stále zcela jasný cíl pomáhat těm, co jsou na Ukrajině vepředu, aby ti za nimi (včetně nás), mohli žít svobodně a v míru. Je to k pochopení jednoduchý cíl, který ale není jednoduché naplnit. Těch činností, které děláme je opravdu hodně, nic nefunguje samo a ani dobrá myšlenka není dostatečným motorem k tomu, abychom mohli jen zajišťovat podporu a dovážet ji na frontu.

Díky našim dárcům prostředky přicházejí, ale proti požadavkům příliš pomalu, narážíme na kapacitní nedostatečnost, kompetenční nedostatky, nepochopení. S propagandou se nepereme, jsme pozitivní a staráme se o naplnění našeho cíle. Napsali jsme zatím asi 100 žádostí o podporu a pomoc v různé formě, od slevy na materiály, které potřebujeme doručit vojákům až po darování takových věcí, nebo sbírku vosku na zákopové svíčky, jsme rádi za jakoukoliv odpověď i zamítavá je lepší než žádná. Je potřeba vytrvat a rozšiřovat aktivity, které nás posunou k cíli. 

Jsme smíření s tím, že věci jsou těžší než bychom si přáli. Dokud jsme vzadu, pořád jsme v bezpečí a není prostor si stěžovat, ale to neznamená, že sami nepotřebujeme pomoc. V tuto chvíli asi není rychlá cesta k úspěchu a je potřeba posílit naše řady, potřebujeme další dobrovolníky, kteří mají kompetence v oblastech, které nemáme a které ani při nejlepší vůli nejsme schopni kvalitně zastat, nebo se jejich kapacity prostě nedostává.

První a nejdůležitější kapacita, kterou potřebujeme je PR manažer, který by nám pomohl naší myšlenku rozšířit, abychom dokázali materiální pomoc rychleji a efektivněji zajistit. Někdo, kdo dokáže prodat naši práci. My zajišťujeme a budeme zajišťovat pravdivé informace o naší práci o našich výsledcích a potřebujeme někoho, kdo je promění v dárce, kteří nám pomohou naši podporu znásobit, nechceme žádnou lež, věříme, že pravda o naší práci bude stačit na to, abychom podporu zvětšili.

Druhá kapacita je aktuálně technická. Není to o tom, že bychom byli specializovaní na dovoz offroad vozů na Ukrajinu, ale pravdou je, že požadavků tohoto typu máme trvale hodně. V rámci dobrovolnických skupin jsme s aktuálně 16 dodanými vozy mezi těmi nejproduktivnějšími v ČR. Pro představu, to nejsou auta, kterými běžně jezdíme do práce. Mají za sebou 20 a více let existence. Je potřeba při výkupu takové auto technicky posoudit a rozhodnout, zda splní svůj úkol, co se musí opravit, kolik to bude stát a v ideálním případě to také rovnou udělat. Potřebujeme automechaniky, kteří budou ochotni na zavolání s námi vyrazit na výkup (po celé ČR, ideálně v různých koutech republiky jiní lidé, aby to neměli daleko) a pomoci v posouzení, případně pomoci i s opravou. Nejlevnější cesta je oprava v ceně materiálu, když to jde v ČR, nebo na UA, ale auto musí dojet.

Teď aktuálně potřebujeme zorganizovat sbírku vosku na zákopové svíčky, oslovili jsme farnosti, hřbitovy, bude třeba pravděpodobně řada dalších kroků, které bude třeba udělat, abychom potřebný materiál zajistili, také by moc pomohlo, kdyby nám s touto a dalšími věcmi někdo pomohl.

Je to spousta práce a patřilo by se říci, co z toho budete mít, dobrovolnictví a ani dárcovství není jednosměrný proces, něco obětujete a něco dostanete.

Obětujeme čas, peníze, někdy bolest z nepochopení u lidí, kde to nečekáte, kde ve vaší pomoci vidí napomáhání válce, jako by nicnedělání vedlo k menším obětem. Musíte strávit lhostejnost v kontrastu hrůz, které vidíte při cestách a slyšíte vyprávět a současně vidět množství vaší práce a práce kolegů, která přijde díky stejnému důvodu vniveč, ale to je realita, musíte se zvednout, jít dál dělat zdánlivě marnou práci.

Dostanete poměrně záhy dobrý pocit, že jste cokoliv udělal/a. Potom čas od času uznání od lidí, které žádáte o pomoc. Sdílíte s kolegy v týmu úspěchy i neúspěchy, vytvoříte si nová přátelství, často s výjimečnými lidmi, cítíte vzájemný respekt, všichni do věci vkládají srdce, vnímají svoji roli jako poslání. Jen výjímečně se setkáte se situací, že by někdo před tuto roli něco osobního upřednostnil, nemáme žádnou pracovní dobu, nejsou žádné hranice.

Jedno víte zcela jistě, jestli jste někdy na počátku invaze pociťovali strach z budoucnosti a beznaděj, bezradnost, tak teď cítíte, že to co děláte má smysl a tychle pocity rychle zapomenete. Máte roli a pokud ji naplníte, může se stát cokoliv a nebudete se muset za sebe stydět, ani se bát o budoucnost.

Třešničkou na dortu je vděk příjemců, máte provilegium ho přijmout, ale je pro všechny, od těch nejmenších maličkostí, až po velké dary, musíte ho poslat dál, není jednoduché to zajistit, ale snažíme se.

Snad jste trochu nahlédli pod pokličku. Všichni máme řadu dalších rolí a nemyslím si, že přijmout takovou roli je vhodné pro každého, ale určitě někomu dávat smysl může a bude a věřím, že by realizace s námi, nebo v jiné skupině mohlo přinést u pozitivní přínos do života. Zvažte prosím, zda se nechcete připojit a pomoci nám, můžete být kreativní a vidět co my nevidíme. Cíl je jasný, pomáhat těm, co jsou na Ukrajině vepředu, aby ti za nimi (včetně nás), mohli žít svobodně a v míru.