Pomáháme Ukrajině – se stává neziskovou organizací

Od počátku invaze russka na Ukrajinu v 02/2022 jsme působili jako dobrovolnická organizace pod názvem SOHTASH (Stříbrná země – Zakarpatský kraj Ukrajiny), ze které vzešlo jádro skupiny, kterou organizuje Vasyl Andrishko. Aktivity se během dvou let rozrostly a to jak v ČR, tak na Ukrajině. Pořád jsme jedna skupina, nicméně pro snazší dovoz humanitární pomoci, pro snazší komunikaci s veřejnou správou, se ZSU na Ukrajině, jsme v závěru roku založili na Ukrajině neziskovou organizaci SOHTASH, odpovědnou osobou této organizace je Vasyl Andriskho.

Totéž jsme udělali v ČR nyni, nezisková organizace se jmenuje Pomáháme Ukrajině, z.s. a odpovědnou osobou je Jan Riedl.

Obě organizace mají společné webové stránky www.pomahameukrajine.cz, obě mají stejné cíle a úzce spolupracují na jejich plnění. Budeme zakládat v ČR sbírky pod hlavičkou neziskové organizace. Budeme moci jednat se státními institucemi jako je ministerstvo obrany, ministerstro zdravotnictví, případně dalšími institucemi, o možnostech případné podpory našim projektům, které by s námi, jako s fyzickými osobami, nejednali.

Budeme mít jako nezisková organizace snazší administrativní cestu pro dopravu pomoci na Ukrajinu.

Pro nás to na druhou stranu znamená závazek transparentnosti, který máme stejně zakotven v našich primárních cílech naší práce, tím se nic nemění. Finanční příspěvky ze sbírek budeme směřovat na transparentní účty, kde bude moci kdokoliv dohledat toky financí na jednotlivé položky pomoci. Nadále chceme otevřeně poskytovat informace o naší práci (se zachováním bezpečnosti pro jednotky, které podporujeme, dárce, naše rodiny a nás) a zveřejňovat je na webových stránkách, sociálních sítích, na rozhraní aktualit sbírek. Maximálně se snažíme doručit našim dárcům konkrétní důkazy pozitivního efektu jejich dobré vůle u bojových jednotek a to fotodokumentací z předání, videi na youtube, nebo sociálních sítích. Sdílíme odezvu z Ukrajinské strany, slova díků za podporu a za to, že jsme je v tom nenechali samotné. Jejich projevy přátelství z cest na východ, kam se společně vydáváme pomáhat.

Budeme pokračovat, dokud to bude třeba, pracujeme na rozšíření podpory Ukrajině, aby co nejdříve skončilo utrpení v této zemi a pominulo riziko rozšíření agrese do dalších částí Evropy.