Pomáháme Ukrajině má nové logo

Ano je to tak, projekt dárců Pomáháme Ukrajině se rozrůstá a abychom zajistili lepší fungování, rozhodli jsme se změnit na neziskovou organizaci. Tato změna nám pomůže hlavně systémově a technicky. Stále patříme pod SOHTASH a stále v našem vedení zůstávají Vasyl Andrishko a Jan Riedl. Jen logo se nám změnilo. Chtěli jsme přijít s něčím jednodušším. Něčím, co bude na první pohled dobře rozeznatelné a lehce pochopitelné. Zda se nám to povedlo, řekněte Vy.

Naše logo se skládá ze 3 částí. První částí je státní znak ukrajiny, zvaný Tryzub (česky trojzubec). 

Ve skutečnosti se nejedná o trojzubec, ale o symbol raroha (druh sokola) v střemhlavém letu. Sokol je prastarý symbol představující slunce/nebesa (v Egyptě např. uctívaný jako Hor - bůh nebes a světla s hlavou sokola). Střemhlavý let symbolizuje syntézu nebe a země a harmonii mezi intuicí, silou a odvahou (zjednodušeně duchovní a tělesnou dokonalost). Slované sami sebe považovali za bojovníky Světla a symbol sokola byl u nich velmi oblíbený ve všech oblastech života - v heraldice, v místních názvech (Sokolovo, Sokolov, Sokolniky atd.) i v pojmosloví (jižní Slované nazývali své hrdiny "sokoli", podle čehož byla později pojmenována i Česká obec sokolská).

Se symbolem sokola se můžeme setkat v celém slovanském světě. Sokol byl erb Rurikovců. Ukrajinští nacionalisté z Haliče ho začali používat jako svůj znak až kolem roku 1900 a jako státní znak byl použit teprve v roce 1992.

Poprvé se na území Ukrajiny objevil na zlatých a stříbrných mincích ražených právě za knížete Vladimíra. Kromě toho lze Tryzub nalézt na cihlách několika nejstarších kyjevských chrámů a ve folklorních materiálech.

Sokol se objevil v heraldice Haličsko-Volyňského knížectví i Velkého knížectví litevského. Během krátkého trvání Ukrajinské národní republiky (1918–1919) se Tryzub stal symbolem nového státu. Během II. světové války byl využíván Organizaci ukrajinských nacionalistů a dostal se do vojenských odznaků Ukrajinské povstalecké armády. Jako ukrajinský státní znak se znovu objevil až po rozpadu Sovětského svazu a nabytí nezávislosti (1991).

Druhou částí našeho loga je ukrajinský pozdrav v jejich jazyce: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" (Sláva Ukrajině! Hrdinům sláva!).

Tím vzdáváme hold ukrajinským vojákům a dáváme jim na vědomí, že si vážíme toho, co dělají a jaké oběti přináší. Navíc se naše logo bude dále zpracovávat na jednotlivé další materiály, jako samolepky, letáky nebo lepcící pásky, kterými budeme přelepovat krabice s pomocí pro vojáky. Proto každý ukrajinský voják, který uvidí krabici od nás s naší páskou a naším logem bude vědět od koho je a že stojíme při nich.

Třetí částí nového loga jsou naše webové stránky www.pomamahemukrajině.cz

Dali jsme je tam proto, aby každý, komu se náš znak dostane do rukou měl možnost podívat se na náš web a zjistit si vše o naší pomoci Ukrajině.