Kdo jsme a koho podporujeme?

Jsme skupina dárců, kteří se rozhodli pomáhat Ukrajině, někdo už od počátku invaze 2022, někdo se přidal později, co nás spojuje je vůle pomoci tam, kde je to aktuálně potřeba.

Organizátorem podpory je Vasyl Andrishko, který dlouhodobě žije a podniká v České republice.

Jeho činnost v této oblasti je velmi dobře popsána v Jabloneckém deníku, v článku o Ukrajinských Češích, kteří jezdí s pomocí na východní Ukrajinu.

Požadavky na materiál přichází od jednotky podle aktuální potřeby na místě, vznikají seznamy položek s uvedením specifikace a množství, které je potřeba zajistit, většinou se jedná o doplňkové vybavení, kterého se nedostává, nebo na Ukrajině je obtížně dostupné a drahé. Seznam putuje ke stabilním dárcům a podporovatelům, kteří buď sami materiál zajistí a dovezou na sjednané místo Vasylovi, nebo oslovují další potenciální dárce s žádostí o pomoc. Vasyl má denně aktualizované informace, takže je případně připraven potřeby průběžně aktualizovat.

Specifická situace je v oblasti offroad aut, poptávka je trvalá na pickupy, 4x4, s uzávěrkou, jedná se o vozy Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Mazda B2500, Nissan Navara, Ford Ranger v cenové relaci aktuálně do 180tis, shánějí se po celé ČR, jakmile se nějaký objeví, je potřeba zorganizovat prohlídku a učinit rychlé rozhodnutí, protože vozů je málo a jsou rychle pryč. Po nákupu je nutné vůz zkontrolovat, případně opravit, doplnit o obutí do bláta a společně s ostatní podporou dovézt příjemci na Ukrajinu.

Prostředky jsou využívány efektivně s péčí řádného hospodáře, v případě, že vybraná položka disponuje nějakou výhodou, která nebude příjemcem využita, tak se nekupuje a hledá se levnější, která k podpoře postačí, stejné je to u aut, auto za 300tis má na místě stejnou hodnotu jako za 100tis, pokud je v základní podobě funkční, proto má smysl sehnat tři levnější, než jedno dražší auto. 

Při převzetí podpory se pořizuje fotodokumentace dárce s darovaným materiálem, plus se přebírá kopie o nákupu (hodnota daru, doložení při vývozu). Podpora se kumuluje na nejbližší cestu, která je 1x až 2x do měsíce, podpora se postupně cestou doplňuje, a to i na Ukrajině, dováží se i z centrální Ukrajiny, protože se jede velmi blízko fronty, a tak čím méně se jezdí, tím lépe.  Pobyt v blízkosti fronty je omezen na nutné minimum a vždy po dohodě s jednotkami, kdy je to v místě a čase bezpečné. Na místě předávky se provádí fotodokumentace s příjemci, u offroad vozů se podpora registruje u Ukrajinské armády, které jej zařadí do své evidence a jednotka na něj potom může žádat díly na opravy. 

 

Tato webová stránka vznikla za účelem informovat o této činnosti případné zájemce, kteří by se chtěli přidat k této pomoci, proto bychom Vás touto formou chtěli požádat, zda byste nezvážili poskytnutí pomoci a zapojení se do tohoto projektu podpory, z osobní zkušenosti víme, že lidé, kteří jsou připraveni druhým pomáhat, jsou inspirativní a spolupráce je velmi příjemná a věřím, že pro všechny i obohacující.