Iršavský muzejní institut jako prapor Ukrajinské svébytnosti

Poznal jsme na Ukrajině nové přátele, mezi nimi i Andreje Svitlinec, který je ředitelem tohoto centra. Je to zapálený historik, kterému se koníček stal prací. Kořeny jeho rodiny jsou v tomto regionu pevně v zemi, jeho předci byli hrdinové a on je jím také. Andrej a jeho kolegyně a kolegové v institutu odmítají svoji zem obětovat agresorovi a bojují tím, co umí nejlépe.

Andrej, nejen že sám jezdí jako řidič na východní Ukrajinu s pomocí, ale organizuje pomoc v Iršavě, z jeho slov k aktuálním dobrovolnickým aktivitám:

"Ve volném čase se snažíme udělat něco užitečného pro naše Vítězství. Dospělí vyrábějí zákopové svíčky, parafínové zapalovače a studenti vyrábějí amulety, různé suvenýry a obrazy. Dalším střípkem naší pomoci byla výroba maskovacích sítí. Jedna z nich byla dokončena minule. Pracujeme na našem vítězství."

Iršavský institut reprezentuje přesně to, co agresor nenávidí, sebevěvědomý národ s historicky ukotvenou kulturou, kterou mezigeneračně předává, což jak jsem měl možnost pochopit, je hlavní role institutu, jsou symboly, kroje, udržování znalostí z historie, příběhy, následování hodné příklady, místní zvyky, dovednosti z různých oborů, těžko vyjmenovávat co všechno je uvnitř, ale je to tmel, který drží občanskou společnost pohromadě.

Jak se ukazuje v russku, jakmile vymažete občanskou společnost, nemá diktátorský režim žádnou překážku v prosazování moci a zdecimuje zemi způsobem, který se jen velmi těžko napravuje a naopak, tam kde občanská společnost dohlíží na dodržování práva a spravedlnosti, je schopna při překročení mezí, změnit chod dějin. Utrpět do čela země diktátora není bohužel v dnešní době žádný problém, proto role občanské společnosti, která se ozve, pokud je něco špatně, není lhostejná a pomáhá si, je to nejdůležitější, co zbude, když všechno selže, role těchto subjektů jsou nezastupitelné a nesmírně důležité.  

Vazby, které svojí činností vytváří, podporují ochotu, chuť pomáhat druhému v komunitě, nebo celé zemi v podobě vlastenectví.

Z chuti se stane potřeba, hnaná nejen lidským svědomím, ale srdcem a vlastenectvím.

Toto je národní poklad a velmi silná zbraň v jednom, pokud si to Ukrajina udrží, nebude žádná porážka překážkou ke konečnému vítězství.

Sláva Ukrajině ! Hrdinům Sláva !