Kdo jsme

Jsme nezisková organizace SOHTASH na Ukrajině, jsme původně skupina dárců, kteří se rozhodli jako dobrovolníci aktivně pomáhat Ukrajině.

Máme zkušenosti se zajišťováním podpory, máme výsledky z více něž desítky cest na východní Ukrajinu. Jsme ve spojení s bojovými jednotkami léčící Ukrajinu. Jsme přesvědčeni o smysluplnosti a efektivitě našich aktivit, nepolevujeme, naopak naše aktivity se snažíme rozvíjet, abychom mohli pomoci více, proto doufáme, že to může být důvod, proč se k nám přidat.

Pokud chcete pomoci zcela konkrétní položkou ze seznamu a současně chcete mít zpětnou vazbu o výsledku Vaší pomoci, potom Vám ji naplníme, doručíme podporu a předáme jednotce. Dokumentujeme cestu, předání s díky příjemců, v některých případech formou videa (podívejte se do fotogalerie, poděkování Offroad L200).  Podpora ale není měřena cenou, kterou za ni zaplatíme v obchodě, ale tím jak dokáže pomoci v danou chvíli vojákům na místě, může to být hřejivá vložka za pár korun, která na pár hodin ohřeje, která má v danou chvíli pro výkon vojáka na frontě zásadní smysl, proto jsme vděční za každou pomoc, i tu zdánlivě nejmenší, bude nám ctí, když se rozhodnete do našeho projektu přidat. 

Organizátorem podpory je Vasyl Andrishko, který dlouhodobě žije a podniká v České republice.

Jeho činnost v této oblasti je velmi dobře popsána v Jabloneckém deníku, v článku o Ukrajinských Češích, kteří jezdí s pomocí na východní Ukrajinu.

 

Předávání podpory na Ukrajině z rukou Vasyla Andrishka

 

   

 

Náš znak - naše logo

"СОХТАШ" (SOHTASH) – Срібної Землі (Střibrné Země) je staré slovo z Podkarpatskeho kraje, které vyjadřuje charakter Podkarpatska.

"Horské svahy protínají rokle s tisíci stříbrných potůčků, které stékají do údolí a tvoří řeky, jejichž břehy lemují venkovská stavení. Proto se také Zakarpatí přezdívá stříbrný kraj.

 

O projektu Pomáháme Ukrajině

Ani po více než roce války na Ukrajině potřeba pomoci nemizí, máme štěstí, že nemáme za svými hranicemi velkého agresivního souseda, jak je tomu na Ukrajině, dozajista bychom v takovém případě očekávali pomoc od ostatního civilizovaného světa a bylo by to přirozené.

Naopak z naší strany je enormní zájem na vítězství Ukrajiny v tomto konfliktu, protože jen v takovém případě bude platit, že neoprávněná agrese vůči sousedovi a narušení teritoriálních hranic suverénního státu, se agresorovi nevyplatí a můžeme tak alespoň doufat, že se podobná situace nebude v budoucnu opakovat.

Naše případná pasivita a zdánlivá nesouvislost našeho života s probíhajícím konfliktem může způsobit opak a prozření, neboť v takovém případě budeme muset za naši svobodu pravděpodobně muset opět bojovat v následném konfliktu a cena bude násobně vyšší, než případná dnešní včasná pomoc, s cílem zastavit agresora již v tomto konfliktu.

Poskytnutá pomoc Ukrajině, ať již na moderní zbraňové systémy, humanitární pomoc, sankce vůči agresorovi, jiná pomoc, musí pokračovat, dokud jí bude potřeba, její včasnost, dostatečnost a vytrvalost šetří lidské životy na Ukrajině a napomáhá k urychlení ukončení války, utrpení lidí na Ukrajině a ve svých důsledcích i na velké části světa.

Naše vize

Válka na Ukrajině trvá již 9. rok, pro většinu lidí ve střední a západní Evropě se začátek války datuje do února 2022, tento rozdíl je poměrně podstatným důkazem rozdílného vnímání reality lidí na Ukrajině a u nás. Když byl zabrán Krym a rusko začalo bojovat na východě Ukrajiny, sice jsme protestovali, nasadili sankce, ale smířili jsme se, že se to prostě nepovedlo, odsoudili jsme agresora a starali se o své věci, důkazem je pokračování projektu Nordstream II.

Jenže na Ukrajině se bojovalo pořád a problém byl pořád stejný jako loni, když agresor zaútočil na celé Ukrajině. Teprve tehdy si celý svět uvědomil, že putinovu rusku nelze věřit, že nebude dodržovat jakékoliv pravidla a vezme si co chce a kde chce, pokud mu v tom nezabráníme silou. Ukázal nám zvěrstva jakých je schopen páchat na civilním obyvatelstvu.

Když v únoru 2022 vtrhli ruští vojáci na celou Ukrajinu, málokdo věřil, že se Ukrajina bude bránit týden, měsíc, nebo dokonce rok a déle. Vývoj je velmi dobře popsán v zajímavých odkazech, nicméně to co stojí na straně Ukrajiny je motivace zachránit národ, zachránit lidi, udržet si místo na zemi, kde mohou svobodně žít. Je to větší zbraň, než se může zdát, navíc je zcela legitimní a pro náš svět přirozená. Ukrajina ukázala, že je připravena za své hodnoty hodně obětovat. Bojuje, prolévá krev a její lidé umírají. V mnohém se v tomto můžeme od Ukrajinců učit.

Dějiny se opakují, my víme jaké to je necítit podporu civilizovaného světa nebo zažít invazi cizích vojsk, proto jsme také na špičce podporovatelů Ukrajiny. Dobře chápeme v jaké situaci se nacházejí a podporu, kterou jsme zoufale potřebovali v minulosti, nyní druhému z velmi dobrého důvodu neodmítneme.       

Naše vize je, že podporovat Ukrajinu v jejím současném boji je nezbytnost. Nezbytnost nejen proto, že byla napadena a brání se, ale také proto, že hru bez pravidel a poddanost diktátorskému režimu odmítáme. Odmítáme pro sebe, své děti, ale i pro ostatní státy, kteří chtějí žít svobodně právních zřízeních, kde lze vyjadřovat svobodně svůj názor a při dodržování pravidel žít šťastně. Žádný systém není dokonalý, jako lidé nejsou bez chyb, ale v tomto bazálním výběru hodnot musíme mít jasno a být kdykoliv připraveni za hodnoty bojovat. Obětovat co bude třeba, ta chvíle je bohužel tady a my bojujeme, každý, jak umíme, proto vznikl tento projekt.

Tato webová stránka vznikla za účelem informovat o naší činnosti případné zájemce, kteří by se chtěli přidat k naší pomoci. Proto bychom Vás touto formou chtěli požádat, zda byste nezvážili poskytnutí pomoci a zapojení se do našeho projektu podpory. Z osobní zkušenosti víme, že lidé, kteří jsou připraveni druhým pomáhat, jsou inspirativní a spolupráce je velmi příjemná a věřím, že pro všechny i obohacující.